Home รีวิวธุรกิจ ธุรกิจแฟ็กเตอริง

ธุรกิจแฟ็กเตอริง

by talkthurakit
ธุรกิจ

 ธุรกิจแฟ็กเตอริง

ธุรกิจแฟคตอริ่ง คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้าโดยมีบริษัทแฟคเตอร์ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำหับสินค้าประเภทต่าง ๆ จากผู้ขายสินค้าธุรกิจแฟ็กเตอริงโดยจะให้ผู้ขายสินค้าโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคอเตอร์ ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้  โดยบริษัทแฟคเตอร์จะจ่ายเงินบางส่วนตามแต่ตกลงกัน  พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้  ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกำหนดชำระ และรับผิดชอบต่อหนี้สินตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น แฟ็กเตอริงเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถกำหนดจำนวนหน่วยที่ต้องการในการผลิตได้อย่างแม่นยำในแต่ละเดือน แฟ็กเตอริงเกือบจะเหมือนกับการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อัลกอริธึมอัตโนมัติที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลการขายในอดีต ธุรกรรมในอดีต และธุรกรรมที่ขายผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงิน

ธุรกิจ

 ธุรกิจแฟ็กเตอริง คืออะไร

ธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นบริการที่ให้ความสามารถในการซื้อและขายสินค้าและบริการเพื่อแลกกับเงินสดหรือชนิด บริษัทแฟคตอริ่งให้บริการแฟคตอริ่งและสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ บริษัทเงินกู้หมุนเวียนที่เสนอเงินกู้ระยะสั้นในระยะเวลาสั้น และบริษัทที่ชำระล่าช้า-การกู้คืนที่เสนอเงินกู้ระยะยาวโดยธุรกิจแฟ็กเตอริงนั้น เป็นกระบวนการในการพิจารณาว่าธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ บริษัทที่พบว่าตัวเองไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากกระแสเงินสดไม่เพียงพอจะล้มละลายได้ บริษัทดังกล่าวสามารถดำรงอยู่ได้เพียงเพราะสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือนักการเงิน ซึ่งจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้รับเงิน อย่างไรก็ตาม ภายหลังไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือผู้รับเหมาของบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากความล้มเหลวของพวกเขา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทเพื่อให้นักลงทุนและฝ่ายอื่นๆ ที่สนใจลงทุนในบริษัทนี้ตัดสินใจว่าจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินงานต่อไปหรือไม่

ธุรกิจ

ประโยชน์ของการทำธุรกิจแฟคตอริ่ง

ช่วยเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับผู้ขายสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อ  โดยสามารถเปลี่ยนใบกำกับสินค้าหรือใบวางบิลเป็นเงินสดได้ทันที  ทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการทำธุรกิจเร็วขึ้น  โดยไม่ต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์  ซึ่งเงื่อนไขในการกู้ส่วนใหญ่ต้องมีหลักประกัน   แต่การทำแฟคตอริ่ง บริษัทแฟคตอริ่ง จะไม่เน้นเรื่องหลักประกันแต่จะให้ความสำคัญกับลูกหนี้แห่งสิทธิเป็นประการสำคัญมากกว่า 

ธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นการเสนอขายสิ้นค้าและบริการ โดยใช้แฟคตอริ่งซึ่งหมายถึงใช้ข้อมูลมาพิจารณาและวเคราะห์แนวโน้มที่น่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมและแนบไปกับคำชี้แจงทางธุรกิจ แม้ว่าจะใช้ในด้านการตลาด แต่แฟคตอริ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นกัน

อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

Leave a Comment