Home รีวิวธุรกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจการท่องเที่ยว

by talkthurakit
ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจการท่องเที่ยว

วันนี้ ทอล์คธุรกิจ จะพาไปดู ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า 600 ล้านคนที่เดินทางไปต่างประเทศในแต่ละปี ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573

ความหมายของอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว 

คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบการพาณิชย์ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือการดำเนินกิจกรรมบริการด้านการนำเที่ยว  เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพักแรม  และบริการด้านการนำเที่ยว  ซึ่งดำเนินการโดยหวังผลกำไร ที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

ธุรกิจการท่องเที่ยวกำลังเผชิญกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ เทรนด์ใหม่อย่างการท่องเที่ยวดิจิทัลได้เจาะตลาดและคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่เคย ส่วนใหญ่ของการเติบโตนี้เกิดจากการที่ผู้คนต้องการทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ทางเลือกเดียวหรือสองทางเลือกเมื่อพูดถึงเรื่องที่พัก ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เป็นเรื่องยากสำหรับบริษัท ที่จะหาตลาดที่สามารถลงทุนได้ ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ในการสร้างรายได้เและยังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับริการ

ธุรกิจการท่องเที่ยว

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงความใส่ใจในสุขภาพและอนามัย ภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อรูปแบบความต้องการของนักท่องเที่ยวและรูปแบบทางธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรม ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาระดับรายได้ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น หรือกระทั่งธุรกิจอื่นๆ

ในระยะข้างหน้า ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมไม่เพียงมาจากสถานที่ตั้ง ห้องพัก ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น หากยังมาจากความร่วมมือกับชุมชนและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ความสามารถในการปรับตัว และการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจก่อนที่การเดินทางระหว่างประเทศจะกลับสู่สภาพปกติเพื่อกอบกู้ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมให้กลับมาเติบโตแข็งแกร่งเหมือนเช่นเคยทั้งยังสร้างความยั่งยืนให้แกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลกระทบในครั้งนี้รุนแรงและมีแนวโน้มจะยาวนาน รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิทัศน์ของการท่องเที่ยวในอนาคตช่วงหลังวิกฤตโรคระบาด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมสามารถปรับตัวได้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Leave a Comment