Home บทความแนะนำ ธุรกิจ Startup และ SME คืออะไร แล้วเหมือนหรือแตกต่างกันไหม

ธุรกิจ Startup และ SME คืออะไร แล้วเหมือนหรือแตกต่างกันไหม

by talkthurakit
Startup

ธุรกิจ Startup และ SME คืออะไร แล้วเหมือนหรือแตกต่างกันไหม

แนวคิดการทำธุรกิจอย่างคนรุ่นใหม่ทั้งธุรกิจ SME และธุรกิจ Startup ที่มาแรงขึ้นทุกที ๆ ปัจจุบันธุรกิจในยุคนี้มีหลายรูปแบบโดยเฉพาะแนวคิดการสร้างธุรกิจที่แตกต่างจากในอดีตมากมาย เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนมโหฬารในการสร้างธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องลงทุนในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นธุรกิจใหม่จึงเกิดง่าย และเมื่อไหร่จับถูกจุดก็สามารถเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับธุรกิจ Startup และ SME คืออะไร แล้วเหมือนหรือแตกต่างกันไหม คืออะไรไปดูกันเลย

Startup
  1. ธุรกิจ SME คืออะไร

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise หากจะแปลตรงตัวจึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังมีคำอธิบายเพื่อให้เห็นภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปว่าเป็นกิจการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นการสร้างธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายที่มีทรัพย์สินถาวร มูลค่าไม่เกินสองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน
2. ถ้าเป็นการสร้างธุรกิจประเภทค้าส่ง ต้องมีทรัพย์สินถาวรไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
3. ถ้าเป็นการสร้างธุรกิจประเภทค้าปลีก จะเป็นธุรกิจที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 60 ล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน

สรุปได้ว่าขนาดของทรัพย์สินและปริมาณคนทำงาน เป็นเครื่องบอกขนาดธุรกิจว่าเป็นประเภท SME 

Startup
  1. ธุรกิจ Startup คืออะไร

Startup เป็นการรวมตัวของธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในแง่ของการนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน โดยมีจุดเริ่มต้นที่มารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ทำการเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสร้างคอนเนคชั่น นิยามคำว่า Startup จะเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาดบนพื้นที่แบบ co-working space ที่สำคัญมีแผนรายได้ชัดเจน แต่กลับไม่สามารถกำหนดรายได้แบบตายตัว เรื่องการจ้างงานก็ไม่ตายตัวเช่นกัน เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่พร้อมเสี่ยงบนความไม่แน่นอน แต่มุ่งเติบโตแบบอัศจรรย์ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT ธุรกิจประเภทนี้ที่เด่นชัด เช่น Facebook ที่โตแบบก้าวกระโดดไม่หยุดยั้งหรือธุรกิจประเภทเว็บตลาดขายของออนไลน์

Startup
  1. ธุรกิจ startup และ SME แตกต่างกันอย่างไร

1. ในส่วนของเงินลงทุนธุรกิจ Startup ไม่เน้นเรื่องการลงทุนสูง ส่วนธุรกิจ SME เงินลงทุนต้องอยู่ในกรอบของนิยาม ไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นธุรกิจขนาดอื่น ๆ 

2. ส่วนธุรกิจ Startup เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมาก เติบโตแบบก้าวกระโดดและมีความเสี่ยงสูง แต่ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจค่อยเป็นค่อยไปตามครรลองของธุรกิจที่ต้องอาศัยความรอบคอบ

3. ส่วนธุรกิจ Startup อาศัยการลงทุนร่วม และพึ่งพาความรู้เฉพาะทางจากธุรกิจที่ Co-working space แต่ธุรกิจ SME มักเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว เงินลงทุนเป็นของตัวเองหรือกู้ยืม และอาศัยการจัดจ้างดำเนินการตามแต่ธุรกิจของตัวเอง

สรุปได้ว่าการสร้างธุรกิจ startup และ SME มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้ที่ศึกษามีความถนัดและสนใจในรูปแบบใดสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นได้เลยค่ะ เพื่อหารูปแบบธุรกิจที่ตนเองถนัด บทความจาก ล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

Startup

Leave a Comment