Home บทความแนะนำ ERP คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ERP คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

by talkthurakit
 ERP

มารู้จักกับแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ที่เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงาน จัดการข้อมูลและระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น และทำให้ธุรกิจพัฒนาไปในเส้นทางที่เติบโตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มาดูกันเลยว่าจะสำคัญบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้ได้เลย

ERP (Enterprise Resource Planning) คืออะไร

 ERP

ERP คือ การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร ในด้านการเงิน การบัญชี การผลิต เป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขาย รวมถึงแผนกทรัพยากรมนุษย์และแผนกอื่น ๆ ด้วย ส่งผลให้ข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมถึงกันอัตโนมัติอย่างแม่นยำและเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ERP มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 ERP

เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลายประการ ดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เป็นการทำงานด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ มีความแม่นยำกว่าการจัดการข้อมูลด้วยมนุษย์ และยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย มีการวางระบบเป็นอย่างดี ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อมูลได้ด้วย เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้จะมีการออกแบบให้กำหนดสิทธิ์เข้าถึงแก่พนักงานที่รับผิดชอบได้ และป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์มาเข้าถึงข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือรั่วไหลออกไป

2. เป็นการจัดการทำงานด้วยคำสั่งแบบอัตโนมัติ ERP เป็นอีกโปรแกรมที่สำคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการคำสั่งได้อย่างอัตโนมัติ โดยเฉพาะการดำเนินการเรื่องจัดทำเอกสารซื้อขายต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณสินค้า ผู้รับผิดชอบ วิธีการขนส่ง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกดึงข้อมูลจากในระบบ และประมวลผลแบบเรียลไทม์ ยังมีการจัดการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วย

 ERP

3. การเชื่อมต่อการทำงานของทุกแผนกให้ถึงกัน สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลของแผนกต่าง ๆ ในบริษัทให้ถึงกันได้ เป็นการทำงานประสานผ่านโปรแกรมเดียว เป็นสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ ส่งผลให้การทำงานทั้งในและระหว่างแผนกเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารและประหยัดเวลา

4. การลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ERP คือ โปรแกรมนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้มาก เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ ทั้งการบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการสื่อสารระหว่างแผนกได้ไม่ครบถ้วน เป็นต้น เมื่อความเสี่ยงเหล่านี้ลดน้อยลง ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย

5. การพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นไปได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการระบบการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าหรือ Partner มั่นใจในความเป็นมืออาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาให้ธุรกิจได้เติบโต ก้าวไปข้างหน้า มีโอกาสในการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้น บทความจาก เกมส์บันเทิง

Leave a Comment