Home บทความแนะนำ เทคนิคขั้นเทพการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

เทคนิคขั้นเทพการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

by talkthurakit
แรงจูงใจในการทำงาน

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานไม่ใช่เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงาน แต่เป็นเพราะคนเราล้วนมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นและทำในสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ อย่างไรก็ดีในระหว่างทางอาจมีบางคนที่ท้อถอย เหนื่อยล้าจึงต้องหา สร้างแรงจูงใจในการทำงานขึ้นใหม่อีกครั้ง

จุดไฟสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

1. นำความรู้รอบตัวมาประยุกต์ใช้

แรงจูงใจในการทำงาน

เราสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต้นแบบได้รอบตัว เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อีกหนึ่งทาง เช่น จากเว็บไซต์ หนังสือ เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ตัวละครในทีวี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณ เพราะการเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก ที่สำคัญช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

2. ต้องแบ่งขอบเขตเรื่องงานกับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ

แรงจูงใจในการทำงาน

เพราะการที่เราทำงานจนไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิต ละเลยเรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพ ดังนั้นการแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนว่าเวลาทำงาน เวลาพัก เวลาส่วนตัว เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี

3. ไม่หยุดพัฒนาตนเอง

แรงจูงใจในการทำงาน

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คือการเติบโตในหน้าที่การทำงานไม่มีที่สิ้นสุด แต่บางครั้งเราอาจจะยุ่งกับงานมากเกินไปจนลืมและหยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ให้สูงขึ้นและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ดังนั้นอย่าลืมให้เวลากับการวางแผนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ เพราะสุดท้ายแล้วผลย่อมเกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรตลอดไป

4. จัดการกับความฝันอย่างชาญฉลาด

แรงจูงใจในการทำงาน

ความฝันที่เรามีจะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ เราเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จากการสามารถจัดการกับความใฝ่ฝันได้อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้เราสามารถแสดงฝีมือและผลงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นายจ้าง รวมถึงทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมากมาย

5. วางแผนเส้นทางของความสำเร็จ

แรงจูงใจในการทำงาน

เราได้กำหนดเป้าหมายในอาชีพแล้วหรือยัง ไม่ใช่เพียงแค่ทำงานให้ผ่านไปแต่ละวัน ดังนั้นเราควรตั้งคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนเสียก่อน เมื่อได้กำหนดเป้าหมายในอาชีพและวางแผนก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อไปยังเป้าหมาย เพื่อจะได้กำหนดเส้นทางและวิธีการเดินไปถึงจุดหมายได้โดยไม่หลงทาง

ความแตกต่างของผู้ที่มีและไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจในการทำงาน

สำหรับคนที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูงจะมีสมาธิในการทำงาน งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รู้สึกถึงคุณค่าและพอใจในงานของตัวเอง แม้ว่างานจะยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานจะมีสมาธิในการทำงานน้อยลง ประสิทธิภาพงานก็ลดลงตามเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น ไม่มีแรงบันดาลใจท้าท้ายกับงานใหม่ ๆ ไม่อยากมาทำงาน เกิดความรู้สึกอยากลาออกจากงานในที่สุด บทความดีๆจากล็อตโต้สด

Leave a Comment