Home บทความแนะนำ เทรนด์ธุรกิจการเกษตรทำเงินได้มหาศาล

เทรนด์ธุรกิจการเกษตรทำเงินได้มหาศาล

by talkthurakit

ธุรกิจการเกษตร

เทรนด์ธุรกิจการเกษตรทำเงินได้มหาศาล ธุรกิจการเกษตรการเกษตร เป็นหลักอย่างหนึ่งที่ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือจีดีพีของโลก ดังนั้น ทอล์คธุรกิจ เราจึงได้จัด 10 อันดับธุรกิจการเกษตรที่สร้างรายได้ทำกำไรในตลาดโลก จะมีด้านไหนบ้าง มาดูกันเลย

เปิดธุรกิจการเกษตรที่ทำกำไรในตลาดโลก

  1. การทำฟาร์มสัตว์ปีก (Poultry Farming) เป็นธุรกิจการเกษตรที่ทำกำไรสูงสุด เพราะเป็นที่ต้องการในตลาดและเป็นความต้องการที่สูงและคงที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วสุดด้วย
  2. ธุรกิจปุ๋ย (Fertilizer) ธุรกิจการเกษตรนี้ครอบคลุมทั้งการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย เป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการที่เกษตรกรจำเป็นต้องปรับปรุงที่ดินเพาะปลูกให้อุดมสมบูรณ์ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การลงทุนในธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินจึงน่าสนใจ
  3. เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม (Farm Machinery) หรือเครื่องจักรกล ก็เข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การปรับพื้นที่เพาะปลูก การจ่ายน้ำ การเพาะปลูก การให้ปุ๋ย การผลิตฟาง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ประกอบกับแนวทางการทำการเกษตรยุคใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้การทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ง่ายและสะดวกมาขึ้น
  1. ผัก ผลไม้อินทรีย์ (Organic Fruits and Vegetables) การปลูกผักผลไม้ออร์แกนิกสามารถก่อให้เกิดกระแสรายได้ที่มั่นคง และเป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่เติบโตเร็วสุดในอุตสาหกรรมการเกษตรเนื่องจากความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมีอยู่ตลอด
  2. การเพาะเห็ด (Mushroom Cultivation) สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรกรรมแบบลงทุนน้อยแต่กำไรดี การทำฟาร์มเห็ดอาจเป็นทางเลือกที่ดี โดยเลือกเพาะเห็ดชนิดที่ตลาดต้องการ เช่นเห็ดหอม หรือเห็ดนางรมหลวง เห็ดนางฟ้าภูฎาน เป็นต้น
  3. อาหารจากพืช (Vegan Food) ตลาดอาหารวีแกนเติบโตและความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกขณะไม่ใช่ เพราะผู้บริโภคคำนึงถึงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  4. การเพาะผักต้นอ่อน (Microgreens) ผักต้นอ่อนที่ได้รับความนิยมได้แก่ ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนข้าวสาลี หรือวีทกราสไควาเระ หรือต้นอ่อนหัวไชเท้า และโตวเหมี่ยว หรือต้นอ่อนถั่วลันเตา
  1. การเลี้ยงผึ้ง (Apiculture) เป็นอีกธุรกิจการเกษตรที่ทำกำไรดี เนื่องจากความต้องการน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นที่ต้องการสูงในตลาดและน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติหายาก ทำให้เกิดฟาร์มเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์ผุดขึ้นจำนวนมากทั่วโลก เพราะกระแสสุขภาพทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาล และน้ำผึ้งก็มีภาพลักษณ์ดีในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ
  2. Smart Farming หรือเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) คือรูปแบบการเกษตรที่นำเอาเทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบการจัดการข้อมูลมาใช้ภายในฟาร์ม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการทำ smart farming ที่เกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

เกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming) เรียกอีกอย่างการทำการเกษตรในอาคาร (Indoor Agriculture) เป็นธุรกิจการเกษตรที่ทำกำไร เป็นธุรกิจที่มักเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองจึงแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด

ติดตามบทความมากมายใน เที่ยวไปทั่ว

Leave a Comment