Home บทความแนะนำ ความสำคัญของงบประมาณนโยบายการคลังกับการทำธุรกิจและการลงทุน

ความสำคัญของงบประมาณนโยบายการคลังกับการทำธุรกิจและการลงทุน

by talkthurakit
งบประมาณ

ความสำคัญของงบประมาณนโยบายการคลังกับการทำธุรกิจและการลงทุน

บทความนี้จะเป็นบทความเกี่ยวข้องกับนโยบายการคลังซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศ ดูแลโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งต่างกับนโยบายการเงินที่ดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติ

นโยบายการคลัง เป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อดูและปริมาณเงินในที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งองค์ประกอบ ได้แก่รายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับในส่วนของรายได้ภาครัฐ โดยหลักแล้วมาจากภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ และส่วนแบ่งกำไรที่มาจากรัฐวิสาหกิจ สำหรับค่าใช่จ่ายในระบบงบประมาณ องค์ประกอบส่วนใหญ่ประมาณ 75-80% เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือนข้าราชการ ค่าใช่จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น องค์ประกอบรองลงมาประมาณ 16-18% เป็นรายจ่ายประเภทการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สัดส่วนที่เหลือเป็นรายจ่ายประเภทอื่น ๆ เช่น รายจ่ายชำระคืนเงินกู้ของภาครัฐ รายจ่ายชดเชยเงินคงคลัง เป็นต้น โดยนโยบายการคลังแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ ตามไปอ่านกันได้เลย

งบประมาณ

1. งบประมาณสมดุล คือ งบประมาณแผ่นดินที่มีตัวเลขประมาณการรายได้ และรายจ่ายภาครัฐที่เท่ากัน สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการทำงบประมาณสมดุลเป็นเป็นเป้าหมายของรัฐบาลในหลายยุคสมัยที่ผ่านมา ในการจัดทำนโยบายการคลังแต่ แต่การที่จะเกิด งบประมาณสมดุล ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องมีการลงทุนจากโครงการต่าง ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ

2. งบประมาณขาดดุล คือ งบประมาณแผ่นดินที่มีตัวเลขประมาณการรายได้ต่ำกว่าประมาณรายจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้เมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือภาระต้องลงทุนโครงการขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ในการที่รัฐบาลจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนแปลว่ารัฐบาลต้องทำการหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน นั่นคือการต้องไปกู้เงินจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งหากมีการกู้เงินจำนวนมากก็อาจจะส่งผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ และอาจมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน 

เมื่อพิจารณาการลงทุนของธุรกิจ การที่รัฐบาลต้องการดำเนินการอัดฉีดปริมาณเงิน โดยลงทุนโครงการขนาดใหญ่ แน่นอนว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะได้รับผลบวกจะเป็น ธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจคมนาคม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่รัฐบาลจะเข้าไปลงทุน

งบประมาณ

3. งบประมาณเกินดุล คือ งบประมาณแผ่นดินที่มีตัวเลขประมาณการรายได้สูงกว่าประมาณรายจ่ายมักจะถูกนำมาใช้เมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรือง โดยรัฐบาลจะทำการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ โดยทำการลดรายจ่าย และทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้นเพื่อดึงเงินออกมาจากระบบ

เนื่องจากนโยบายการคลังเป็นนโยบายที่เห็นผลในระยะยาว ดังนั้นช่วงเวลาแห่งการลงทุนของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่รัฐบาลเข้าไปลงทุน เช่น ธุรกิจในโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจคมนาคม หรือธุรกิจอื่น ๆ หากพิจารณาเพื่อการลงทุนและการวางแผน วางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจจึงควรวิเคราะห์เป็นระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจมีการปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ และเตรียมแผนการเพื่อรองรับความเสี่ยงได้ทันท่วงที บทความดีๆจากล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

Leave a Comment