Home ข่าวสาร เคล็ดลับวิธีเขียนแผนธุรกิจ

เคล็ดลับวิธีเขียนแผนธุรกิจ

by talkthurakit
แผนธุรกิจ

เคล็ดลับวิธีเขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจเป็นแนวทางที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิด ที่มา วิธีการ และจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญหากคุณสามารถวางแผนธุรกิจได้ดี แถมยังนำมาใช้เป็นใบเบิกทางในการจัดหาเงินทุน หรือได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยแผนธุรกิจนั้นเป็นเอกสารที่ให้ภาพรวมของธุรกิจและกิจกรรมของธุรกิจ แผนธุรกิจจะอธิบายถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และด้านอื่นๆ ของบริษัท โดยทั่วไปแผนธุรกิจจะเขียนขึ้นโดยทีมผู้บริหารของบริษัท แล้วนำเสนอต่อนักลงทุน เจ้าหนี้ หรือหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อประเมินมูลค่าของแผนธุรกิจ

ความสำเร็จของการเริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็กอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มีเพื่อลงทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนธุรกิจใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการลงทุนและจัดทำแผนสำหรับการเติบโตในทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจเป็นเอกสารที่สรุปพื้นฐานและแนวโน้มในการพัฒนาของบริษัทมีวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธี โดยจะบอกผู้อ่านว่างานของพวกเขาคืออะไรและคาดหวังให้ดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรจากบริษัทของคุณได้

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจและแผนโครงการ

แผนธุรกิจจะอธิบายถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต โดยปกติแล้วจะเขียนในรูปแบบรายงาน โดยมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารและภาคผนวกเพื่อพิสูจน์กลยุทธ์ที่เลือก ที่ปรึกษาแผนจะเป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพหรือผู้จัดการฝ่ายการเงิน แผนมักจะรวมถึงตัวเลขเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด การคาดการณ์การขาย กระแสเงินสด รายได้และต้นทุน

แผนธุรกิจ

แผนโครงการนำเสนอทางเลือกทางเลือกหลายทางสำหรับปัญหาหรือแนวทางแก้ไขที่กำหนด ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาว่าข้อใดมีข้อดีทั้งหมดที่อาจได้รับสำหรับแต่ละทางเลือก ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะจะเป็นตัวกำหนดว่าจะเลือกตัวเลือกใดแทนตัวเลือกอื่น แผนโครงการสามารถมีตั้งแต่การออกแบบที่สมบูรณ์ตลอดทาง

4 เคล็ดลับเขียนแผนธุรกิจ

1. แต่ละส่วนจะมาพร้อมกับบทสรุปสั้น ๆ และแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียน

2. แผนธุรกิจควรเขียนในลักษณะที่เป็นระเบียบ

3. แผนธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของบริษัท ดังนั้นควรเขียนอย่างระมัดระวังและละเอียด

4. แผนธุรกิจที่สามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

การเขียนแผนธุรกิจ นอกจากเรื่องของไอเดียในการสร้างสรรค์แล้ว การมีแผนการที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะแผนธุรกิจถือเป็นส่วนสำคัญในการจูงใจสถาบันและนักลงทุนสนใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของเรา แผนการที่ดีจะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเองนอกจากการวางแผนธุรกิจที่ดี อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

Leave a Comment