Home ข่าวสาร ผู้ช่วยเขียนแผนธุรกิจ

ผู้ช่วยเขียนแผนธุรกิจ

by talkthurakit
เขียนแผนธุรกิจ

ผู้ช่วยเขียนแผนธุรกิจ

ผู้ช่วยเขียนแผนธุรกิจมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสร้างแผนธุรกิจที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริษัทมากที่สุดในการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเขียนแผนธุรกิจจะช่วยคุณในการจัดโครงสร้างบริษัทของคุณ มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าและที่สำคัญบริษัทอาจจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจคืออะไร

แผนธุรกิจคือเอกสารที่ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยส่วนใหญ่ธุรกิจมักใช้ร่วมกับแผนทรัพยากรบุคลและทางการเงินกำหนดขอบเขตของแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรอาจขอให้ผู้เขียนคำโฆษณาจัดทำแผนธุรกิจสำหรับโครงการใหม่ของตน การเขียนแผนธุรกิจอาจใช้เวลานานและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการต้องการทักษะหรือความรู้เฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การตลาด การบัญชี เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น แผนธุรกิจเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญที่สุดที่บริษัทนำเสนอต่อผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน 

เขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจแผนธุรกิจช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้

การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะแนะนำคุณตลอดแต่ละขั้นตอนของการเริ่มต้นและจัดการธุรกิจของคุณ คุณจะใช้แผนธุรกิจของคุณเป็นแผนงานสำหรับการวางโครงสร้าง ดำเนินการ และขยายธุรกิจใหม่ของคุณ เป็นวิธีคิดผ่านองค์ประกอบหลักของธุรกิจของคุณ แผนธุรกิจสามารถช่วยให้คุณได้รับเงินทุนหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ นักลงทุนต้องการรู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน แผนธุรกิจของคุณเป็นเครื่องมือที่คุณจะใช้เพื่อโน้มน้าวให้คนที่ทำงานร่วมกับคุณ หรือลงทุนในบริษัทของคุณ เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

ประโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจ 

เป็นการเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถมาองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการได้คิดอย่างรอบคอบ มองเห็นข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการได้ ทำให้ทรายว่า ควรจะลงมือดำเนินธุรกิจในเรื่องใดก่อน-หลัง ทำให้ง่ายต่อการลงมือปฏิบัติ สามารถหาทางป้องกัน แก้ปัญหา หรือข้อบกพร่อง ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีก่อนลงมือปฏิบัติ นำไปเสนอต่อผู้ให้กู้หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อเข้าไปขอยืมเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจ สรุปก็คือ เหตุผลที่เราควรเขียนแผนธุรกิจ เพราะมีข้อดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ ทั้งระยะสั้น 1-3 ปี หรือในระยะยาว 3-5 ปี หรือตามกำหนดระยะเวลา ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนด อีกทั้ง ยังทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

และนี่คือแระโยชน์ของการเขียนแผนธุรกิจที่ออกแบบให้เหมาะสมกับงานและบริษัทกับคุณ เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตแผนงานให้ไปในทางที่ถูกและตรงกับความต้องการของคุณ อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

อ้างอิงจาก https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-your-business-plan

Leave a Comment