Home ข่าวสาร เคล็ดลับวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

เคล็ดลับวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

by talkthurakit

บทความนี้ ทอล์คธุรกิจ จะมาบอกวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้และจะได้ประโยชน์สูงสุดกับการบริหารคน จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

เคล็ดลับวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

ลูกน้องหัวแข็งคือคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎขององค์กร ที่ผู้นำหรือหัวหน้าได้กำหนดเอาไว้ การกระทำของคนเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ บางครั้งสาเหตุที่พวกเขาหัวแข็งนั้นอาจจะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัท จากบทบาทของเขาที่เคยมีความสำคัญกับบริษัทกลับกลายถูกลดทอนความสำคัญลงจนมีผลต่อชื่อเสียงหรือการยอมรับของเขา ดังนั้นสำหรับหัวหน้ามีวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งจะรับมืออย่างไร มีดังนี้

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

1. การรับฟัง

ข้อนี้เป็นวิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งโดยการรับฟังข้อกังวลของพนักงาน พยายามหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมพนักงานถึงได้ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อปฏิบัติขององค์กร ความกังวลที่ดีอาจจะเกิดจาก เช่น สภาพการทำงานที่ไม่ดีหรือไม่ปลอดภัยต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง เพื่อหาหนทางแก้ไขได้ถูกจุดก่อนที่ปัญหาจะลุกลามโดยการรับฟังจะทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้มากขึ้น

2. การตักเตือน

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งเมื่อสังเกตพฤติกรรมของพนักงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รีบนำมาตักเตือนทันทีโดยมีกฎเกณฑ์การลงโทษที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างและไม่อนุญาตให้พนักงานสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นมีส่วนร่วมในการบ่อนทำลายองค์กร

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

3. การติดตาม

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งด้วยการให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตรวจสอบ จัดทำการจัดเก็บข้อมูลการประพฤติของบุคลากรที่ทำผิดกฎต่อองค์กรเป็นระยะ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบว่าความประพฤติ ผลงานและระดับของการมีส่วนร่วมกับองค์กรนั้น จะมีผลทั้งทางบวกและทางลบเกี่ยวกับการจ้างงานที่ต่อเนื่องและความก้าวหน้าของตำแหน่งในอนาคต

4. ความเท่าเทียม

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งโดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกส่วนบุคคลมาใช้กับบุคคลนั้นที่อาจจะส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของผู้นำองค์กรได้

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

5. การมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็งโดยการสร้างความชัดเจนถึงบทบาทของเขาในองค์กร ด้วยการอธิบายหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ความคาดหวังด้านพฤติกรรมให้กับพนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อบริษัท หากขาดพวกเขาไปนั้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับบริษัท เพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสำคัญกับบริษัท สำหรับการมอบหมายหน้าที่ให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้โฟกัสกับเป้าหมายที่ทางองค์กรได้มอบหมายให้ไว้มากกว่าที่จะโฟกัสเรื่องอื่นนั่นเอง

6. การหาทางแก้ไขเชิงบวก

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง เมื่อสังเกตได้ว่าพนักงานอารมณ์เสียอย่างเห็นได้ชัด ควรให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบเสียก่อน อย่าเพิ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังมีอารมณ์อยู่บนความขัดแย้ง จงมองด้านบวกของทุกคนและมีความเชื่อมั่นในความดีของพวกเขา อย่ายึดติดกับพฤติกรรมเชิงลบของพวกเขาในอดีต ให้หาทางแก้ไขในเชิงบวกที่จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก ล็อตโต้สด

วิธีจัดการลูกน้องหัวแข็ง

Leave a Comment