Home ข่าวสาร การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

by talkthurakit
ธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจเป็นกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพขององค์กร นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการดำเนินงานภายในและผลิตภัณฑ์ภายนอก สามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อสร้างอิทธิพลต่อแนวทางใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น

ธุรกิจ

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการมุ่งสู่ปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่สถาบันไคเซ็นในญี่ปุ่นดำเนินการ แต่ขั้นตอนแรกคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ส่วนหนึ่งของขั้นตอนแรกนั้น องค์กรจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างแบบจำลองการปรับให้เหมาะสม

การสนับสนุนผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการแต่งตั้งทีมที่มีความสามารถเพื่อจัดการกระบวนการ ด้วยเหตุผลหลายประการ เป็นการดีที่สุดที่จะแต่งตั้งทีมภายในที่เข้าใจธุรกิจ แทนที่จะพึ่งพาที่ปรึกษาภายนอกในการดำเนินงาน สิ่งนี้ไม่ได้กีดกันการใช้นักวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจภายนอกที่สามารถแนะนำกระบวนการและให้ข้อมูลที่สำคัญได้

ช่วยให้มีกรอบงานการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจที่สรุปโปรแกรมและระบุเป้าหมายเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ส่งผลต่อพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ละเลยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความกลัวและสร้างการซื้อ

ธุรกิจ

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าผลไม้แขวนต่ำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายต่อการระบุและนำไปใช้ เนื่องจากความสำเร็จในช่วงแรกๆ เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจ หลังจากนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อระบุและแก้ปัญหาความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ยากขึ้น

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่สมบูรณ์อาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกที่ธุรกิจมีความผันผวน เจ้าของธุรกิจต้องคอยติดตามสถานการณ์ วัดผลลัพธ์ และประเมินสถานกาณ์เพื่อปรับปรุงแผนอยู่เสมอ โดยอาจจะนำแผนธุรกิจมาใคร่ครวญเพื่อวางเป้าหมายในรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่ควรยึดมั่นไว้ก็คือ ‘เป้าหมาย’ เพื่อให้ธุรกิจไม่หลงทางทั้งนี้ สำหรับใครที่ต้องการเขียนแผนธุรกิจ อ่านบทความแล้วเข้าใจเพียงแนวคิด อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

อ้างอิงจาก https://www.riverlogic.com/

Leave a Comment