Home ข่าวสาร ธุรกิจระดับชาติ

ธุรกิจระดับชาติ

by talkthurakit
ธุรกิจ

ธุรกิจระดับชาติ

ปัญหาของการทำธุรกิจระดับชาตินั้นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือต้องแก้ไขการบริหารและการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลของประเทศที่กำลังพัฒนาที่อยู่ภายใต้ความพยายามหลายครั้งในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารธุรกิจให้ทันสมัยหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่ความจริงยังคงมีอยู่ว่ายังมีธุรกิจระดับชาติบางแห่งที่ดูเหมือนจะไม่สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ธุรกิจ

เศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้บริษัทและบุคคลจำนวนมากไม่สามารถรักษากลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมไว้ได้ ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจระดับชาติ

แบรนด์ CNBC เป็นช่องข่าวการเงินชั้นนำระดับโลก ซึ่งออกอากาศข่าวการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจและตลาด และคำวิจารณ์ทุกวัน มีมาตั้งแต่ปี 1960 เมื่อ NBC เปิดตัวครั้งแรกในฐานะเครือข่ายเคเบิลระดับภูมิภาค แบรนด์ CNBC ได้ขยายฐานผู้ชมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 ผู้ชมของ CNBC เพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านคนต่อวันเป็น 25 ล้านคนต่อวันในปี 2014 และเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านคน

ในปี 2559 CNBC ขายโดย NBC Universal ในราคา 17 พันล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มการลงทุนที่นำโดย Barry Diller ในเดือนพฤษภาคม 2560 CNBC ประกาศว่า David Faber จะกลายเป็นคนใหม่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธุรกิจจึงกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ต้องสื่อสารกับลูกค้าทั่วโลก

ธุรกิจ

ในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากยังคงพึ่งพาวิธีการทางการตลาดและการสื่อสารการขายแบบเดิม ๆ แต่ปัจจุบันช่องทางดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ ซึ่งนั่นทำให้ธุรกิจไม่เพียงแต่ต้องหาวิธีอื่น ๆ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องหาวิธีอื่นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทางดิจิทัลด้วย แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter ทำให้แบรนด์และบริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขา

นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศหรือธุรกิจระดับโลกมีส่วนสําคัญในการเปิดโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของ การสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่การแข่งขัน ที่มุ่งเน้นด้านข้อมูลสารสนเทศกล่าวคือ องค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศจะเป็นปัจจัยที่สําคัญของ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับคู่แข่งขันทางธุรกิจจากทั่วโลกธุรกิจที่มีศักยภาพที่สูงกว่าและความได้เปรียบทั้งทางด้านองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ จึงจะดํารง อยู่ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต อ่านบทความน่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

Leave a Comment