Home ข่าวสาร องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ

by talkthurakit
ธุรกิจ

องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการหรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ ธุรกิจที่มีหลายปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของอาจเรียกว่า บริษัท แม้คำว่า บริษัท จะมีความหมายที่เจาะจงกว่านั้นองค์กรธุรกิจเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดในภาคทรัพยากรบุคคล และเกือบทุกบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างและจัดการโครงสร้างองค์กร องค์กรธุรกิจมีโครงสร้างตามโปรโตคอลต่างๆ เช่น ISO, GB, NPOI เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างดังกล่าวมักไม่เป็นระเบียบหรือสร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ธุรกิจ

บทบาทขององค์กรธุรกิจ

บทบาทขององค์กรธุรกิจในบริษัทมุ่งเน้นไปที่สองด้านเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรมีสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีสำหรับพนักงานและลูกค้า

ในปัจจุบันมีการาสร้างระบบที่ส่งเสริมความสุขและความพึงพอใจของพนักงานในที่ทำงาน รวมทั้งกระตุ้นให้พวกเขาทำงานหนักขึ้น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเราทราบดีว่าผู้คนสามารถได้รับแรงจูงใจจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขา 

ธุรกิจ

ในโลกสมัยใหม่ เราถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำงานด้วยเงิน และ กลุ่มที่ทำงานด้วยข้อมูล การแบ่งแยกเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ยากต่อการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียว 

ตัวอย่างประเภทขององค์กรธุรกิจ

1. การประกอบการโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ (single proprietorship) เป็นการประกอบการขนาดเล็กมีเจ้าของคนเดียวซึ่งบริหารงานเองทั้งหมด จึงเป็นผู้รับกำไรและภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพียงผู้เดียวเจ้าของกิจการมีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการของตนเองเป็นพิเศษเพราะผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจะตกเป็นของตนทั้งหมด

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ordinary partnership) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมทุนกันจัดตั้งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน การก่อตั้งอาจจะจดหรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าจดทะเบียนก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธุรกิจแบบเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้อื่นทั้งกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ได้รับ ความนิยมแพร่หลายมากกว่าธุรกิจในรูปบริษัท เพราะการจัดตั้งทำได้ง่ายไม่ต้องมีแบบพิธีมากนัก และมักกระทำกันมากในกลุ่มเครือญาติและผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยกัน ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบนี้ อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

Leave a Comment