Home ข่าวสาร ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

by talkthurakit
ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ธุรกิจเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ทำงานเฉพาะอย่างได้สำเร็จด้วยวิธีดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ธุรกิจยอดนิยมอย่างหนึ่งของบริษัทคือ Slack ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2550 และตอนนี้ครองพื้นที่การส่งข้อความในที่ทำงานซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคนและส่งข้อความมากกว่า 5 หมื่นล้านข้อความต่อวัน

ในอดีตที่ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ทำให้ซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปไกลกว่านั้นได้ ทำให้บริษัทหลากหลายแห่งจำเป็นต้องพึ่งซอฟต์แวร์ธุรกิจที่เก่า ไม่อัพเดท ควบคู่ไปกับการทำงานแบบ manual หรือที่เรียกว่าการทำงานด้วยมือโดยไม่พึ่งโปรแกรมใด ๆ อย่างไรก็ตาม อย่างที่รู้กันว่าเทคโนโลยีนั้นมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น นั่นทำให้หลายบริษัทที่เคยใช้การทำงานแบบดั้งเดิมหันมาพึ่งซอฟต์แวร์ธุรกิจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้

หากให้พูดกันตรง ๆ ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั้นยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นสิบเป็นร้อยปี ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถทำให้หายไปได้ แต่เราสามารถทำให้เทคโนโลยีนั้นพัฒนาได้  ซึ่งนั่นทำให้อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการทำธุรกิจนั้นมีความต้องการสูงอยู่ตลอดเวลา โดยเหล่าบริษัทที่ค้าขายสินค้าและบริการไอทีหรือซอฟต์แวร์ธุรกิจนั้นได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นของตนเองเพื่อย่นระยะเวลาการทำงานให้น้อยลง และเพื่อลดจำนวนคนทำงานให้น้อยลงเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วย พวกเขาทุ่มเทกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะถ้าประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นั้นมีมาก จำนวนเงินที่ได้จากการขายซอฟต์แวร์ยิ่งมากตามไปด้วย

ซอฟต์แวร์ธุรกิจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจ

ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจใด ๆ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของตน บริษัทต้องการให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างและดูแลรักษาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ทันสมัย ความต้องการของบริษัทสำหรับนักพัฒนาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังพัฒนา บางบริษัทต้องการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์ของตนเองรองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้ หรือบางบริษัทก็ต้องการให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถใข้งานร่วมกันได้หลากหลายแพลตฟอร์ม โดยทั่วไปมีผลิตภัณฑ์สามประเภท

1) เว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย

2) แอพมือถือที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์มือถือ

3) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีมิดเดิลแวร์ที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มได้หลากหลาย (รวมถึงมือถือ เดสก์ท็อป และเว็บ)

จะเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทต่างก็พัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจของตนเองโดยมีจุดประสงค์และความคาดหวังเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการสร้างซอฟต์แวร์สำหรับทำธุรกิจ สิ่งที่คุณต้องคำนึงมากที่สุดคือประสิทธิภาพของมัน อัพเดตทอล์คธุรกิจ

Leave a Comment