Home ข่าวสาร  การวางแผนธุรกิจ

 การวางแผนธุรกิจ

by talkthurakit
การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจคือกิจกรรมการหาวิธีการใช้จ่ายเงิน หรือลงทุนในทรัพยากร เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการและทรัพยากรในอนาคต การวางแผนธุรกิจเป็นกระบวนการในการพยากรณ์อนาคต วิเคราะห์โอกาส และเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การจัดการโครงการ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

การวางแผนธุรกิจ

วิธีการวางแผนธุรกิจ

บริษัทจำเป็นต้องประสบความสำเร็จในการวางแผนอนาคตและลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยสิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ดีว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินการอย่างไรในอนาคต วิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจคือการถามหัวหน้าทีมหรือรองประธานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์องค์กรว่าควรวางแผนประเภทใดสำหรับบริษัทของตน ตัวอย่างเช่น พิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีแผนใด ๆ เลยจนกว่าจะสามารถวางตลาดได้ ผู้ที่จะตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดจะได้รับการพัฒนาและเมื่อใดจำเป็นต้องสามารถอ่านตัวเลขทางการเงินในปัจจุบันและการคาดการณ์กับคุณเป็นประจำ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับบริษัทของพวกเขา

ธุรกิจส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากแสวงหาผลกำไรจากภาพในอดีตและความคาดหวังในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดทำแผนในกรณีที่บริษัทของคุณอาจไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ธุรกิจขก่อนเริ่มวางแผนธุรกิจ

1. วางแผนธุรกิจโดยการวิเคราะห์ส่วน Value propositions และ Customer segment

ส่วนนี้ถือเป็นหัวใจของการเริ่มต้นทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ เพราะมันคือการวิเคราะห์หาจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของเรา ค้นหาว่าทำไมลูกค้าต้องเลือกเรา (Value propositions) แทนที่จะเลือกคู่แข่งเรา และการค้นหากลุ่มเป้าหมายหลักของสินค้าหรือบริการของเรา (Customer segment) เพื่อตรวจสอบดูว่าสินค้าหรือบริการของเรานั้นเป็นที่ต้องการในตลาดจริงหรือไม่ 

2. วางแผนธุรกิจโดยการวิเคราะห์ Customer Relationships

เมื่อเราได้จุดเด่นของสินค้าหรือบริการของเราและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว สิ่งต่อมาคือการวิเคราะห์ว่าธุรกิจของเราควรใช้วิธีใดในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเราได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความผูกพันธ์กับแบรนด์ของเราได้ดีมากที่สุด เพราะหากลูกค้าไว้ใจเราก็จะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการบอกต่อ

3. วางแผนธุรกิจโดยวิเคราะห์ Channels

การวิเคราะห์หา Channels เพื่อใช้ในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้า หรือเรียกอีกอย่างว่า ช่องทางการจำหน่าย เราควรวิเคราะห์หาช่องทางที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเราได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเราเป็นตัวเลือกแรก ๆ

การวางแผนธุรกิจ

โดยสรุปแผนธุรกิจที่สมบูรณ์อาจจะไม่มีอยู่จริงในโลกที่ธุรกิจมีความผันผวนสูง เจ้าของธุรกิจต้องคอยติดตามสถานการณ์ วัดผลลัพธ์ และประเมินสถานกาณ์เพื่อปรับปรุงแผนอยู่เสมอ โดยอาจจะนำแผนธุรกิจมาใคร่ครวญเพื่อวางเป้าหมายในรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่ควรยึดมั่นไว้ก็คือ เป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจไม่หลงทาง ทั้งนี้ สำหรับใครที่ต้องการเขียนแผนธุรกิจ อ่านบทความแล้วเข้าใจเพียงแนวคิด  การวางแผนธุรกิจเป็นกระบวนการคิดผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เป้าหมายอาจเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหรือเป้าหมายทันที อ่านบทความที่น่าสนใจ ทอล์คธุรกิจ

ที่มา https://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

Leave a Comment