Home ข่าวสาร Holistic Marketing หรือ การตลาดองค์รวม

Holistic Marketing หรือ การตลาดองค์รวม

by talkthurakit
การตลาด

Holistic Marketing หรือการตลาดองค์รวม

Holistic Marketing หรือการตลาดองค์รวม มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ในบทความ ทอลค์ธุรกิจ จะเล่าถึง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. Integrated Marketing การทำการตลาดเชิงบูรณาการ

การตลาด

การทำการตลาดเชิงบูรณาการ หรือ Marketing Mix (4P)

โดยทั้ง 4P นี้ต้องไปในทิศทางเดียวกัน มี 4 องค์ประกอบ คือ Product Price Place Promotion Case Study : ชาเขียวแบรนด์ Heathcha ของญี่ปุ่น มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ชายวัยทำงาน เพราะจากสถิติพบว่า ผู้ชายวัยทำงานของญี่ปุ่นจะประสบปัญหา โรคอ้วนเนื่องจากไม่มีเวลาออกกำลังกาย

Product -> ชาเพื่อสุขภาพ ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ บน Product เขียนว่า “The more you drink, the slimmer you are ยิ่งดื่ม ยิ่งผอม” 

Price -> กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ชาย โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายไม่ค่อยสนใจในเรื่องของราคาเท่าผู้หญิง นักการตลาดของ Heathcha จึงตั้งราคา 180 yen (ประมาณ 60 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง Heathcha จึงจัดอยู่ในสินค้า Premium Price

Place -> เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ชาย นักการตลาดจึงเลือกสถานที่ที่ผู้ชายชอบซื้อสินค้าส่วนมาก นั่นคือร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-eleven มากกว่า Supermarket ขนาดใหญ่ ที่จากสถิติพบว่า Supermarket ขนาดใหญ่นั้นผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง 

Promotion -> เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ชาย นักการตลาดจึงมีการใช้พรีเซนเตอร์ผู้ชาย และถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาของผู้ชาย เช่น รูปร่างที่ผู้ชายใฝ่ฝัน

2. Relationship Marketing การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

การตลาด

การสร้างความสัมพันธ์กับ Customer (ลูกค้า), Channel (ช่องทางการขาย) และ Partner (หุ้นส่วน/Supplier)

Customer (ลูกค้า) 

CRM (Customer Relationship Management) การบริหารการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์เกิดจากการแลกเปลี่ยน (Enchange) ยิ่งเราสามารถทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราแลกเปลี่ยนเงินกับสินค้าหรือบริการมากแค่ไหนก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้ามากเท่านั้น

Case Study: ชาเขียวแบรนด์ Heathcha ของญี่ปุ่น มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ชายวัยทำงาน เพราะจากสถิติพบว่า ผู้ชายวัยทำงานของญี่ปุ่นจะประสบปัญหา โรคอ้วนเนื่องจากไม่มีเวลาออกกำลังกาย และชสเขียวมรรสขม 

เนื่องจากชาเขียวของ Healthcha มีรสชาติขม ไม่ได้อร่อยเหมือนชาเขียวแบรนด์อื่น จึงเป็นโจทย์ของนักการตลาดว่า จะทำการตลาดยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกับเรามากที่สุด?

สิ่งที่นักการตลาดของ Heaithcha ทำคือ เขาทำ Campaign “Let’s Cahnge our Body in 12 weeks” ให้ลูกค้า register เพื่อที่จะติดตามการลดน้ำหนักมีช่องทางและ Challenge ต่าง ๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจของทางแบรนด์ และยอดขายก็พิ่มขึ้นตามไปด้วย

อีกตัวอย่างที่เราพบเห็นกันบ่อย คือบัตรสะสมแต้ม หรือ Member Card เป็นการรักษากลุ่มลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง

Partner (หุ้นส่วน/Supplier)

การรักษาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน เช่น การจ่ายเงินตรงเวลา เพื่อรักษาฐาน Supplier เพราะยิ่งเรามีสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่การดำเนินธุรกิจก็จะราบรื่นตามไปด้วย

Channel (ช่องทางการขาย)

การรักษาความสัมพันธ์กับช่องทางการขาย เช่น การให้รางวัลกับร้านค้าที่มียอดขายดีเด่น เป็นการให้กำลังใจ กับช่องทางขายนั้น 

การสร้างความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่นักการตลาดในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีเพราะหากเราทำธุรกิจแบบไม่แคร์ใครเห็นแก่ตัวเอง การทำธุรกิจก็จะเต็มไปด้วยคู่แข่ง เห็นแก่ผลประโยชน์ต่อองค์กรของตัวเอง การทำธุรกิจก็จะไม่ราบรื่น

3. Internal Marketing การที่จะทำให้พนักงานในองค์กรมีความคิดทางการตลาด

อธิบายง่าย ๆ คือ หากองค์กรทำแผนการตลาดดีมาก แต่พนักงาน Reception หน้าบูดไม่ต้อนรับลูกค้า นั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไร หรือการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ให้พนักงานรู้สึกอยากตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่าตัวเอง ทำให้หนักงานทำงานได้ดีขึ้น และมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น องค์กรก็จะเดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Leave a Comment