Home ข่าวสาร ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม

ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม

by talkthurakit
กลุ่มอุตสาหกรรม

ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์ที่ใหญ่ลองลงมาจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และในการวิเคราะห์ธุรกิจนั้นไม่ใช่เพียงแค่วิเคราะห์คู่แข่งที่เป็นธุรกิจในตลาดด้วยกัน การวิเคราะห์ในแต่ละอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจ เพราะในปัจจุบันมีความหลากหลาย และแต่ละอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมีความแตกต่างกัน ต่อไปนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก เกษตร-อาหารแปรรูป

สำหรับกลุ่มนี้ประเด็นสำคัญที่ควรวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับรัฐบาล การควบคุมคุณภาพ และต้นทุนการผลิต การปรับตัวให้ทันทีกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์

มีประเด็นที่ควรวิเคราะห์ คือ การขยายตัวของสินเชื่อไม่ว่าจะเพื่อการทำธุรกิจหรือเหตุผลอื่น ซึ่งมักจะมีทิศทางสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ การปรับโครงสร้างภาษี เพื่อใช้เป็นกลไกลสนับสนุนรถยนต์บางประเภท เช่นรถยนต์ประหยัดพลังงาน

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 

สำหรับประเด็นสำคัญที่ควรวิเคราะห์ คือ แนวโน้มราคาเหล็กประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงวัตถุดิบในการผลิต นโยบายสินค้าคงเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนการผลิต

กลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มใหญ่ ตอนวิเคราะห์จึงควรแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้

1. พัฒนาเพื่อขาย ควรวิเคราะห์ ยอดจองบ้านใหม่เพราะเป็นตัวบ่งชี้สถานะของตลาดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม ควรวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง แนวโน้มการกระจายตัวในเชิงโครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละราย

3. พัฒนาเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า หรือการทำธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเพื่อการลงทุน ควรพิจารณา อุปสงค์ อุปทานของพื้นที่เช่า ในทรัพย์สินแต่ละประเภท 

4. รับเหมาก่อสร้าง ควรพิจารณาการเกิดขึ้นของโครงสร้างก่อสร้างใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน และอัตราการทำกำไรของบริษัทนั้น ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก 

ควรพิจารณาการเติบโตของยอดขายของผู้ประกอบการแต่ละราย, การเปิดสาขาใหม่ของแต่ละธุรกิจ แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อประสิทธิภาพในการทำกำไร

กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม

ควรพิจารณาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย จำนวนห้องพักในโรงแรมที่เปิดให้บริการ แยกตาพื้นที่และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพิจารณาการแข่งการกันด้านราคาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า แต่ละอุตสาหกรรมจะมีเรื่องที่คนทำธุรกิจต้องคำนึงถึงต่างกันไป การที่เราวิเคราะห์ในมุมใหญ่ระดับประเทศก็คงกว้างไป หรือวิเคราะห์แค่คู่แข่งในตลาดก็คงแคบไป ดังนั้นในการทำธุรกิจจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องวิเคราะห์อุปสรรคในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยบทความดีๆจากล็อตโต้สด Lottosod888 เว็บแทงหวยออนไลน์

Leave a Comment